Month: October 2019

URDHËR Nr.793, datë 15.10.2019 PËR REKRUTIM ME KONKURS I DREJTUESVE TË ZVAP-VE

Në mbështetje të nenit 18 të ligjit Nr.90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, pikës 3 të nenit 25 të ligjit Nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.99, datë 27.2.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit …

URDHËR Nr.793, datë 15.10.2019 PËR REKRUTIM ME KONKURS I DREJTUESVE TË ZVAP-VE Read More »

Hapet thirrja e parë e aplikimit për Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAPU, për vitin akademik 2019 – 2020.

Aplikimi për programin Shkolla e Drejtorëve e Institucioneve të Arsimit Parauniversitar hap thirrjen e parë të aplikimeve për Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAPU, për vitin akademik 2019 – 2020. Për këtë vit akademik, programi ka në fokus të tij kandidatët për drejtues të IAPU-ve që ushtrojnë profesionin e …

Hapet thirrja e parë e aplikimit për Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAPU, për vitin akademik 2019 – 2020. Read More »