Month: November 2019

URDHËR NR.839,DATË 25.11.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË SHPALLJEN BASHKËLIDHUR URDHËRIT NR. 817, DATË 21.11.2019, DHE SHPALLJES BASHKËLIDHUR

Njoftojmë për një ndryshim në shpalljen bashkëlidhur Urdhërit Nr.839, datë 25.11.2019. Shpallje për vende të lira pune: DREJTOR I ZYRËS VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (ZVAP) NË:  Zyra Vendore Arsimore Pogradec Zyra Vendore Arsimore Kolonjë Zyra Vendore Arsimore Maliq Zyra Vendore Arsimore Kavajë Zyra Vendore Arsimore Selenicë Të  interesuarit  duhet  të  aplikojnë online, në linkun e …

URDHËR NR.839,DATË 25.11.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË SHPALLJEN BASHKËLIDHUR URDHËRIT NR. 817, DATË 21.11.2019, DHE SHPALLJES BASHKËLIDHUR Read More »

URDHËR NR.817, DATË 21.11.2019 PËR REKRUTIM ME KONKURS I DREJTUESVE TË ZVAP-VE

Në mbështetje të nenit 18 të ligjit Nr.90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, pikës 3 të nenit 25 të ligjit Nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.99, datë 27.2.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit …

URDHËR NR.817, DATË 21.11.2019 PËR REKRUTIM ME KONKURS I DREJTUESVE TË ZVAP-VE Read More »