Month: September 2020

SQARIM MBI KONVERTIMIN E PIKËVE TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

SQARIM MBI KONVERTIMIN E PIKËVE TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 Mbështetur në Udhëzimin Nr.15, datë 06.06.2019, për disa ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin Nr.12, datë 27.02.2018 “Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniverstar”, Faza e dytë: Vlerësimi nga testimi …

SQARIM MBI KONVERTIMIN E PIKËVE TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 Read More »