admin

Gjatë takimeve me drejtues të DRAP-eve dhe ZVAP-ve për mbarëvajtjen e provimeve të Maturës Shtetërore dhe Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë

Në takimin e punës të zhvilluar me drejtues të DRAP-eve dhe ZVAP-ve u diskutua mbi: • Masat e marra për administrimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2019; • Projekt parashikimet e numrit të punonjësve arsimorë; • Administrimin e Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë; • Monitorimin e procesit të vlerësimit të testeve të VANAF dhe PKAB …

Gjatë takimeve me drejtues të DRAP-eve dhe ZVAP-ve për mbarëvajtjen e provimeve të Maturës Shtetërore dhe Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë Read More »

Njoftim

Shtyhet afati i rregjistrimit në PORTALIN “Mësues për Shqipërinë” për të gjithë aplikantët që kanë dorëzuar dosjet si dhe për ata që mbartin pikët e testimit te informatizuar. Regjistrimi është i hapur deri me 1 KORRIK, 2019!