DPAP

SHPALLET RENDITJA PËRFUNDIMTARE PËR KANDIDATËT E KUALIFIKUAR TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

Renditjen përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar të shërbimit Psiko-Social sipas DRAP-ve, i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP DURRËS http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/DRAP-Durres-SHPS-Rezultatet.pdf DRAP KORÇË http://korce.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2020/12/Reultatet-perfundimtare-me-piket-totale-per-SHPS.pdf DRAP FIER http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2020/12/Per-publikim-2.pdf DRAP LEZHË http://lezhe.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/DRAP-Lezhe-Renditja-perfundimtare-per-kandidatet-e-kualifikuar-sherbimi-psiko-social..pdf

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË FAZËS SË DYTË TË KONKURRIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNËSIMIN NË SHËRBIMIN PSIKO-SOCIAL

Rezultatet paraprake të fazës së dytë të konkurrimit të kandidatëve për punësimin në Shërbimin Psiko-Social, sipas DRAP-ve i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP Fier http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/…/shpallja-e…/ DRAP Durrës http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/…/njoftim-i…/ DRAP Korçë http://korce.arsimiparauniversitar.gov.al/…/drap-korce…/ DRAP Lezhë http://lezhe.arsimiparauniversitar.gov.al/…/rezultatet…/ Suksese!

URDHËR NR.80, DATË 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TË PUNËS TË HARMONIZUARA, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 DHE PERIUDHËS SË KOHËZGJATJES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR.80, DATË 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TË PUNËS TË HARMONIZUARA, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 DHE PERIUDHËS SË KOHËZGJATJES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR PSIKOLOG/PUNONJËS SOCIAL

Rezultatet paraprake të kandidatëve të kualifikuar për psikolog/punonjës social sipas DRAP-ve i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP DURRËS http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/…/LISTA… DRAP KORÇË http://korce.arsimiparauniversitar.gov.al/…/DRAP-Korce… DRAP FIER http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/…/SHIKO-LISTEN… DRAP LEZHË http://lezhe.arsimiparauniversitar.gov.al/…/Kanditatet… Afati i ankimimit është deri në datën 18 Nëntor 2020. Në datën 20 Nëntor ora 10:00 në 4 DRAP-et sipas njoftimit që do të merrni do …

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR PSIKOLOG/PUNONJËS SOCIAL Read More »