Lajme

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE SI DREJTOR NË ZYRAT ARSIMORE VENDORE:

 SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE SI DREJTOR NË ZYRAT ARSIMORE VENDORE Në mbështetje të nenit 18 të ligjit Nr.90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, pikës 3 të nenit 25 të ligjit Nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.99, datë 27.2.2019 “Për krijimin, …

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE SI DREJTOR NË ZYRAT ARSIMORE VENDORE: Read More »

SHTYRJE AFATI PËR REKRUTIMIN ME KONKURS TË DREJTUESVE TË ZVAP-VE DERI MË DATË 15.12.2019

Shpallje për vende të lira pune: DREJTOR I ZYRËS VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (ZVAP) NË:  Zyra Vendore Arsimore Pogradec Zyra Vendore Arsimore Kolonjë Zyra Vendore Arsimore Maliq Zyra Vendore Arsimore Kavajë Zyra Vendore Arsimore Selenicë Zyra Vendore Arsimore Mirditë. Zyra Vendore Arsimore Lezhë. Zyra Vendore Arsimore Urë-Vajgurore. Zyra Vendore Arsimore Gramsh. Zyra Vendore Arsimore Përrenjas. …

SHTYRJE AFATI PËR REKRUTIMIN ME KONKURS TË DREJTUESVE TË ZVAP-VE DERI MË DATË 15.12.2019 Read More »

KRYERJA E INSPEKTIMEVE ONLINE

Në kuadër të bashkëpunimit institucional nëpërmjet INSPEKTORATIT QENDROR dhe DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (DPAP), institucionet e varësisë (DRAP), në datën 5 nëntor 2019, u zhvillua trajnimi për zbatim të ligjit nr.10433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” si dhe “Rregulloren për përcaktimin e procedurës së inspektimeve si një proces i rregullt …

KRYERJA E INSPEKTIMEVE ONLINE Read More »