Njoftime

URDHËR Nr.793, datë 15.10.2019 PËR REKRUTIM ME KONKURS I DREJTUESVE TË ZVAP-VE

Në mbështetje të nenit 18 të ligjit Nr.90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, pikës 3 të nenit 25 të ligjit Nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.99, datë 27.2.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit …

URDHËR Nr.793, datë 15.10.2019 PËR REKRUTIM ME KONKURS I DREJTUESVE TË ZVAP-VE Read More »

Hapet thirrja e parë e aplikimit për Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAPU, për vitin akademik 2019 – 2020.

Aplikimi për programin Shkolla e Drejtorëve e Institucioneve të Arsimit Parauniversitar hap thirrjen e parë të aplikimeve për Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAPU, për vitin akademik 2019 – 2020. Për këtë vit akademik, programi ka në fokus të tij kandidatët për drejtues të IAPU-ve që ushtrojnë profesionin e …

Hapet thirrja e parë e aplikimit për Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAPU, për vitin akademik 2019 – 2020. Read More »

Njoftim!

Njoftohen të gjithë aplikantët e Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2019, janë publikuar rezultatet provizore në këndin e mësuesit. Të dhënat e publikuara janë provizore, duke respektuar të drejtën e ankimimit prej 3 ditë(pune) nga dita e publikimit. Të dhënat përfundimtare publikohen më datë 16.09.2019. Suksese!

Njoftim!

Të gjithë mësuesit të cilët nuk kanë pasqyruar preferencat e tyre në Portalin “Mësues për Shqipërinë”, portali do të jetë i hapur sot, më, datë 10 korrik 2019 nga ora 8:00 deri në 17:00.