Provimet Kombetare

PROGRAMET ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE 2019-2020 (TË RISHIKUARA COVID-19)

PROGRAMET ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE (ARSIMI PROFESIONAL) GJUHË E HUAJ GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI MATEMATIKË XIII PROGRAMET ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE (GJIMNAZI) BIOLOGJI EKONOMI BËRTHAMË FIZIKË GJEOGRAFI GJUHË E HUAJ GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI HISTORI KIMI MATEMATIKË QYTETARI-PSIKOLOGJI SOCIOLOGJI-FILOZOFI PROGRAMET ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE (SHKOLLAT ME DREJTIM TË ORJENTUAR ARTISTIK DHE SPORTIV) GJUHË E HUAJ GJUHË SHQIPE DHE …

PROGRAMET ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE 2019-2020 (TË RISHIKUARA COVID-19) Read More »

UDHËZIMI DHE RREGULLORJA PKAB 2020

UDHËZIM Nr. 3, datë 25.02.2020 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË VITI SHKOLLOR 2019-2020, SESIONI I PARË URDHËR Nr.72, datë 25.02.2020, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË