Gjatë takimeve me drejtues të DRAP-eve dhe ZVAP-ve për mbarëvajtjen e provimeve të Maturës Shtetërore dhe Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë

Në takimin e punës të zhvilluar me drejtues të DRAP-eve dhe ZVAP-ve u diskutua mbi: • Masat e marra për administrimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2019; • Projekt parashikimet e numrit të punonjësve arsimorë; • Administrimin e Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë; • Monitorimin e procesit të vlerësimit të testeve të VANAF dhe PKAB 2019.