LISTA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E DYTË TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, (TESTIM ME SHKRIM )

Njoftojmë se grafikun e testimit me shkrim për aplikantët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurimit të shpallur me Urdhër nr.839, datë 25.11.2019 për drejtues të ZVAP-eve, e gjeni në linkun: GRAFIKU I TESTIMIT ME SHKRIM