Njoftim

Shtyhet afati i rregjistrimit në PORTALIN “Mësues për Shqipërinë” për të gjithë aplikantët që kanë dorëzuar dosjet si dhe për ata që mbartin pikët e testimit te informatizuar. Regjistrimi është i hapur deri me 1 KORRIK, 2019!