Shpallet data e testimit me shkrim për konkursin e Drejtuesve të ZVAP-ve

Njoftojmë se listën e aplikantëve të kualifikuar në fazën e parë të konkurrimit të shpallur me Urdhër nr.37, datë 30.01.2020, “Për rekrutim me konkurs i drejtuesve të ZVAP-eve”, e gjeni në linkun: NJOFTIM 2