SHPALLET LISTA E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR NË FAZËN E PARË TË KONKURIMIT TË SHPALLUR ME URDHËR NR.806, DATË 01.11.2019 PËR DREJTUES ZVAP

Njoftojmë se lista e aplikantëve të kualifikuar në fazën e parë të konkurimit të shpallur me Urdhër nr.806, dt.01.11.2019 për drejtues të ZVAP-eve, e gjeni në linkun: Aplikantët e kualifikuar për fazën e parë të konkurimit