SHPALLET LISTA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E PARË TË KONKURIMIT

Njoftojmë se listën përfundimtare të aplikantëve të kualifikuar në fazën e parë të konkurimit të shpallur me Urdhër nr.839, datë 25.11.2019  për  drejtues të ZVAP-eve, e gjeni në linkun: NJOFTIM