Studim nga DPAP mbi nevojat e profileve të munguara në ZVAP

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar ka bërë një studim për nevojat e profileve të munguara në 51 ZVAP.

Ne po ju bëjmë publike ZVAP-të dhe profile të caktuara për të cilat ato kanë nevojë ose kanë mungesë aplikantësh nga portali në linkun:

DRAP DURRËS 

DRAP FIER

DRAP KORCË

DRAP LEZHË

Meqënëse jemi brenda afateve të portalit “Mësues për Shqipërinë” 2020, mund ta konsideroni këtë si një këshillë për të aplikuar edhe në një ZVAP tjetër ku mundësitë për t’u punësuar janë të mëdha pavarësisht vendbanimit tuaj.

Zgjedhja është e juaja.

Suksese!