Videot ilustruese se si nxënësit mund të aksesojnë mësimet oniline

Videot ilustruese se si nxënësit mund të aksesojnë mësimet oniline të vëna në dispozicion nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë i gjeni në linkun e mëposhtëm:

https://www.youtube.com/watch?v=IR2q4jhBdYM