INFORMACION MBI APLIKIMIN ONLINE NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

Informacion mbi aplikimin online në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020

Nëse aplikoni për herë të parë në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020 fillimisht duhet të aplikoni online deri në datën 21.02.2020, në portalin mesuespershqiperine.al.

Për më tepër shihni videon tutorial të realizuar nga DRAP Korcë.