Kandidatët që do të futen në testimin e informatizuar të portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021

NJOFTIM! Shpallen listat e kandidatëve sipas DRAP-ve, të cilët do të futen në testimin e informatizuar të portalit "Mësues për Shqipërinë" 2021. Listat emërore të kandidatëve që do të futen në testimin e informatizuar të portalit "Mësues për Shqipërinë" 2021, do të...

Vlerësimet paraprake të kandidatëve të portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021

NJOFTIM! Shpallen rezultatet paraprake të vlerësimit të dosjeve për aplikantët në portalin "Mësues për Shqipërinë" 2021 sipas DRAP-ve. Në rast ankimimi do të keni mundësi që brenda datës 16.07.2021 të dorëzoni një kërkesë zyrtare, të firmosur nga ana juaj pranë Zyrës...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MAJ 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MAJ 2021 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË

STANDARDET PROFESIONALE TË VLERËSUESIT TË IAP-VE

STANDARDET PROFESIONALE TË VLERËSUESIT TË IAP-ve

URDHËR NR. 88 DATË 10.5.2021 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË VITIT SHKOLLOR 2021-2022 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

URDHËR NR. 88 DATË 10.5.2021 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË VITIT SHKOLLOR 2021-2022 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

MONITORIMI FINANCIAR JANAR – PRILL 2021 RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR – PRILL 2021

MONITORIMI FINANCIAR JANAR - PRILL 2021 RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR - PRILL 2021 RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR - PRILL 2021 PËR MASR

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI PRILL 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI PRILL 2021 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË    

UDHËZIM NR. 9, DATË 09.04.2021, “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2020-2021, (SESIONI I PARË)

UDHËZIM NR. 9, DATË 09.04.2021, “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2020-2021, (SESIONI I PARË)    

UDHËZIM NR.7, DATË 8.04.2021 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E MEDALJES SË ARTË NXËNËSVE TË SHKËLQYER NË VITE, PAS PËRFUNDIMIT TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË

UDHËZIM NR.7, DATË 8.04.2021 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E MEDALJES SË ARTË NXËNËSVE TË SHKËLQYER NË VITE, PAS PËRFUNDIMIT TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MARS 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MARS 2021 DRAP DURRËS DRAP KORÇË DRAP FIER DRAP LEZHË

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

RAPORTI VJETOR 2020 – DPAP

RAPORTI VJETOR 2020 - DPAP

Promocioni shëndetësor dhe parandalimi i sëmundjeve kronike në shkolla

Vendim nr. 44, datë 27.01.2021 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe...

RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR-DHJETOR 2020

RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR-DHJETOR 2020

MONITORIMI FINANCIAR JANAR-DHJETOR 2020

MONITORIMI FINANCIAR JANAR-DHJETOR 2020  

SHPALLET RENDITJA PËRFUNDIMTARE PËR KANDIDATËT E KUALIFIKUAR TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

Renditjen përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar të shërbimit Psiko-Social sipas DRAP-ve, i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP DURRËS http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/DRAP-Durres-SHPS-Rezultatet.pdf DRAP KORÇË...

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË FAZËS SË DYTË TË KONKURRIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNËSIMIN NË SHËRBIMIN PSIKO-SOCIAL

Rezultatet paraprake të fazës së dytë të konkurrimit të kandidatëve për punësimin në Shërbimin Psiko-Social, sipas DRAP-ve i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP Fier http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/.../shpallja-e.../ DRAP Durrës...

URDHËR NR.80, DATË 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TË PUNËS TË HARMONIZUARA, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 DHE PERIUDHËS SË KOHËZGJATJES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR.80, DATË 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TË PUNËS TË HARMONIZUARA, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 DHE PERIUDHËS SË KOHËZGJATJES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR PSIKOLOG/PUNONJËS SOCIAL

Rezultatet paraprake të kandidatëve të kualifikuar për psikolog/punonjës social sipas DRAP-ve i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP DURRËS http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/.../LISTA... DRAP KORÇË http://korce.arsimiparauniversitar.gov.al/.../DRAP-Korce......

UDHËZUES VJETOR I ZHVILLIMIT TË OLIMPIADAVE 2020-2021

UDHËZUES VJETOR I ZHVILLIMIT TË OLIMPIADAVE 2020-2021

Na ndiqni në rrjetet sociale

Kandidatët që do të futen në testimin e informatizuar të portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021

NJOFTIM! Shpallen listat e kandidatëve sipas DRAP-ve, të cilët do të futen në testimin e informatizuar të portalit "Mësues për Shqipërinë" 2021. Listat emërore të kandidatëve që do të futen në testimin e informatizuar të portalit "Mësues për Shqipërinë" 2021, do të...

Vlerësimet paraprake të kandidatëve të portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021

NJOFTIM! Shpallen rezultatet paraprake të vlerësimit të dosjeve për aplikantët në portalin "Mësues për Shqipërinë" 2021 sipas DRAP-ve. Në rast ankimimi do të keni mundësi që brenda datës 16.07.2021 të dorëzoni një kërkesë zyrtare, të firmosur nga ana juaj pranë Zyrës...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MAJ 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MAJ 2021 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI PRILL 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI PRILL 2021 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË    

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MARS 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MARS 2021 DRAP DURRËS DRAP KORÇË DRAP FIER DRAP LEZHË
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!