Urdhër 35, 18.04.2023 PËR MIRATIMIN E PERIUDHËS SË APLIKIMEVE ME FORMULARËT A1, A1Z PËR MSH 2023

Urdhër 35, 18.04.2023 PËR MIRATIMIN E PERIUDHËS SË APLIKIMEVE ME FORMULARËT A1, A1Z PËR MSH 2023

Udhëzim-Nr.32-datë-23.12.2022-Matura-shtetërore 2023

Udhëzim-Nr.32-datë-23.12.2022-Matura-shtetërore 2023

Shtyhet afati për aplikimin në programin “Trajnimi i Trajnerëve”

Shtyhet afati për aplikimin në programin “Trajnimi i Trajnerëve” Projekti “EU 4 Inclusive Teaching” do të shtyjë afatin për të aplikuar në programin “Trajnimi i Trajnerëve”. Afati i ri për dorëzimin e kandidaturave do të jetë data 6 Janar 2023, ora 17:00. Thirrja u...

Hapet thirrja për aplikime. Përzgjedhja e 320 shkollave publike për të kryer investime në kabinetet e psikologëve dhe punonjësve socialë.

Përzgjedhja e 320 shkollave publike për të kryer investime në kabinetet e psikologëve dhe punonjësve socialë Projekti ‘EU 4 Inclusive Teaching’ hap thirrjen për përzgjedhjen e 320 shkollave publike të sistemit para-universitar për të kryer investime në kabinetet e...

HAPET THIRRJA PËR APLIKIME PËR PROGRAMIN TRAJNIMI I TRAJNERËVE

HAPET THIRRJA PËR APLIKIME PËR PROGRAMIN TRAJNIMI I TRAJNERËVE Thirrja u drejtohet mësuesve të rinj, Drejtuesve të Rrjeteve Profesionale dhe Drejtorëve/ Nëndrejtorëve të Shkollave Publike të Arsimit Parauniversitar Projekti ‘EU 4 Inclusive Teaching’hap thirrjen për...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” SHTATOR 2022

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" SHTATOR 2022   DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

URDHËR NR.598 DATË 5.10.2022 SHPALLJA PËR PROCEDURAT PËR KONKURRIMIN PËR OFICER SIGURIE

URDHËR NR.598 DATË 5.10.2022 SHPALLJA PËR PROCEDURAT PËR KONKURRIMIN PËR OFICER SIGURIE

URDHËR NR.437, DATË 20.07.2022 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË RREGULLOREN PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PRAKTIKAVE PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESIT

URDHËR NR.437, DATË 20.07.2022 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË RREGULLOREN PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PRAKTIKAVE PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESIT

URDHËR NR.100 DATË 25.02.2022 RREGULLORJA PËR ZHVILLIMIN E PRAKTIKAVE PROFESIONALE TË MËSUESIT

URDHËR Nr.100 DATË 25.2.2022 RREGULLORJA PËR ZHVILLIMIN E PRAKTIKAVE PROFESIONALE TË MËSUESIT

RAPORTI VJETOR 2021 DPAP

RAPORTI VJETOR 2021 DPAP

MONITORIMI FINANCIAR JANAR – PRILL 2022 DHE RELACIONI PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR – PRILL 2022

MONITORIMI FINANCIAR JANAR - PRILL 2022 RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR - PRILL 2022

SFIDA KOMBËTARE FINALE E KODIMIT

Në kuader të zbatimit të programit “Shkollat e Shekullit 21” dhe përfundimit të gjashtë cikleve të trajnimit për drejtuesit dhe mësuesit në të gjitha shkollat fillore në Shqipëri, British Council fton nxënësit nga të gjitha shkollat 9-vjeçare në Shqipëri, të shoqëruar...

BURSA STUDIMI NË AZERBAJXHAN

BURSA STUDIMI NË AZERBAJXHAN

RAPORTET VJETORE TË MONITORIMIT FINANCIAR JANAR – DHJETOR 2021

MONITORIMI FINANCIAR JANAR - DHJETOR 2021 RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR - DHJETOR 2021  

SHKOLLAT PËR SHËNDETIN

Në vijim të projektit të Qeverisë Zvicerane të miratuar nga Qeveria Shqiptare më poshtë gjeni linkun e faqes web të këtij projekti. https://shkollatpershendetin.al/ Në të do të gjeni informacione të nevojshme për sjelljet e shëndetshme për prindërit, mësuesit dhe...

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA TEK SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP KORÇË SHPALLJE E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË...

Na ndiqni në rrjetet sociale

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!