TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” PRILL 2024

DRAP DURRËS - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP FIER - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” MARS 2024

DRAP DURRËS- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars 2024 DRAP FIER - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars 2024 DRAP KORÇË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars 2024 DRAP LEZHË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars...

Raporti dhe relacioni për monitorimin financiar Janar-Dhjetor 2023

Raport Monitorimi Financiar Anekset Relacioni per monitorimin financiar Janar-Dhjetor 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” SHKURT 2024

DRAP DURRËS- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP KORÇË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP LEZHË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” JANAR 2024

DRAP DURRËS-Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar...

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I KATËRT 2023-DPAP

DPAP-Tremujori IV 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I TRETË 2023-DPAP

DPAP-Tremujori III 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” PRILL 2024

DRAP DURRËS - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP FIER - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” MARS 2024

DRAP DURRËS- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars 2024 DRAP FIER - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars 2024 DRAP KORÇË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars 2024 DRAP LEZHË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars...

Urdhri nr. 66, datë 13.2.2024 “Për miratimin e rregullores për vlerësimin e arritjeve të nxenësve në arsimin fillor”.

Urdher nr.66 date 13.02.2024 Miratimin e rregullores per vleresimin e arritjeve te nxenesve ne arsimin fillor

Raporti dhe relacioni për monitorimin financiar Janar-Dhjetor 2023

Raport Monitorimi Financiar Anekset Relacioni per monitorimin financiar Janar-Dhjetor 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” SHKURT 2024

DRAP DURRËS- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP KORÇË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP LEZHË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” JANAR 2024

DRAP DURRËS-Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar...

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I KATËRT 2023-DPAP

DPAP-Tremujori IV 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I TRETË 2023-DPAP

DPAP-Tremujori III 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

Na ndiqni në rrjetet sociale

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” PRILL 2024

DRAP DURRËS - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP FIER - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Prill...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” MARS 2024

DRAP DURRËS- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars 2024 DRAP FIER - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars 2024 DRAP KORÇË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars 2024 DRAP LEZHË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Mars...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” SHKURT 2024

DRAP DURRËS- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP KORÇË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Shkurt 2024 DRAP LEZHË - Tabela e transparences së punesimeve - Muaji...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” JANAR 2024

DRAP DURRËS-Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” DHJETOR 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” DHJETOR 2023 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!