SHPALLET RENDITJA PËRFUNDIMTARE PËR KANDIDATËT E KUALIFIKUAR TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

Renditjen përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar të shërbimit Psiko-Social sipas DRAP-ve, i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP DURRËS http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/DRAP-Durres-SHPS-Rezultatet.pdf DRAP KORÇË http://korce.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2020/12/Reultatet-perfundimtare-me-piket-totale-per-SHPS.pdf DRAP FIER http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/4/2020/12/Per-publikim-2.pdf DRAP LEZHË http://lezhe.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/DRAP-Lezhe-Renditja-perfundimtare-per-kandidatet-e-kualifikuar-sherbimi-psiko-social..pdf