Hapet thirrja e parë e aplikimit për Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAPU, për vitin akademik 2019 – 2020.

Aplikimi për programin

Shkolla e Drejtorëve e Institucioneve të Arsimit Parauniversitar hap thirrjen e parë të aplikimeve për Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAPU, për vitin akademik 2019 – 2020.

Për këtë vit akademik, programi ka në fokus të tij kandidatët për drejtues të IAPU-ve që ushtrojnë profesionin e mësuesit në Institucionet e Arsimit Parauniversitar që mbulohen nga ZVA e Tiranës.

Aplikimet duhet të dërgohen brenda ditës së Premte, datë 11 Tetor 2019, ora 17.00.

Për më shumë informacion klikoni linkun:
https://www.csl.edu.al/course/aplikimi-per-programin/