SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE TË APLIKANTËVE PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

REZULTATET PARAPRAKE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE TË APLIKANTËVE PËR PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 I GJENI NË LINKUN:

DRAP DURRËS

DRAP KORCË

DRAP LEZHË

DRAP FIER

IDENTIFIKIMI NË DRAP BËHET ME ID E SISTEMIT, ZVAP E VENDBANIMIT.

PËR ÇDO PAQARTËSI KOMUNIKONI ME DRAP-IN KU KENI VENDBANIMIN TUAJ, TEK I CILI KENI DORËZUAR DOSJEN.

SUKSESE!