SHPALLET LISTA E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E PARË TË KONKURIMIT

Njoftojmë se listën e aplikantëve të kualifikuar në fazën e parë të konkurimit të shpallur me Urdhër Nr.37, datë 30.01.2020 për drejtues të ZVAP-eve, e gjeni në linkun: NJOFTIM