SHPALLET LISTA E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E PARË TË KONKURIMIT

Njoftojmë se listën e aplikantëve të kualifikuar në fazën e parë të konkurimit të shpallur me Urdhër nr.839, datë 25.11.2019 për drejtues të ZVAP-eve, e gjeni në linkun: NJOFTIM