TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP DHJETOR 2020

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE ZVAP DHJETOR 2020
Read More
TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP DHJETOR 2020

SHPALLET RENDITJA PËRFUNDIMTARE PËR KANDIDATËT E KUALIFIKUAR TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

Renditjen përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar të shërbimit Psiko-Social sipas DRAP-ve, i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP DURRËS http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/DRAP-Durres-SHPS-Rezultatet.pdf DRAP…
Read More
SHPALLET RENDITJA PËRFUNDIMTARE PËR KANDIDATËT E KUALIFIKUAR TË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË FAZËS SË DYTË TË KONKURRIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNËSIMIN NË SHËRBIMIN PSIKO-SOCIAL

Rezultatet paraprake të fazës së dytë të konkurrimit të kandidatëve për punësimin në Shërbimin Psiko-Social, sipas DRAP-ve i gjeni në…
Read More
SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË FAZËS SË DYTË TË KONKURRIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNËSIMIN NË SHËRBIMIN PSIKO-SOCIAL

URDHËR NR.80, DATË 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TË PUNËS TË HARMONIZUARA, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 DHE PERIUDHËS SË KOHËZGJATJES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR.80, DATË 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TË PUNËS TË HARMONIZUARA, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË…
Read More
URDHËR NR.80, DATË 17.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TË PUNËS TË HARMONIZUARA, GJATË PERIUDHËS SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 DHE PERIUDHËS SË KOHËZGJATJES SË VITIT SHKOLLOR 2020-2021

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR PSIKOLOG/PUNONJËS SOCIAL

Rezultatet paraprake të kandidatëve të kualifikuar për psikolog/punonjës social sipas DRAP-ve i gjeni në linqet e mëposhtëme: DRAP DURRËS http://durres.arsimiparauniversitar.gov.al/…/LISTA……
Read More
SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR PSIKOLOG/PUNONJËS SOCIAL

FORMULARËT A1/A1Z DHE UDHËZUESIT PËRKATËS PËR MATURËN SHTETËRORE 2021

FORMULARËT A1/A1Z DHE UDHËZUESIT PËRKATËS PËR MATURËN SHTETËRORE 2021
Read More
FORMULARËT A1/A1Z DHE UDHËZUESIT PËRKATËS PËR MATURËN SHTETËRORE 2021

KALENDARI PËR MATURËN SHTETËRORE DHE MATURËN SHTETËRORE PROFESIONALE 2021

KALENDARI PËR MATURËN SHTETËRORE DHE MATURËN SHTETËRORE PROFESIONALE 2021
Read More
KALENDARI PËR MATURËN SHTETËRORE DHE MATURËN SHTETËRORE PROFESIONALE 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 PËR MUAJIN TETOR 2020

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 PËR MUAJIN TETOR 2020 DRAP DURRËS DRAP KORÇË DRAP…
Read More
TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 PËR MUAJIN TETOR 2020

SHPALLJE E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

SHPALLJE E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
Read More
SHPALLJE E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

UDHËZUES VJETOR I ZHVILLIMIT TË OLIMPIADAVE 2020-2021

UDHËZUES VJETOR I ZHVILLIMIT TË OLIMPIADAVE 2020-2021
Read More
UDHËZUES VJETOR I ZHVILLIMIT TË OLIMPIADAVE 2020-2021

DREJTORIA E PËRGJITHSHME
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA