UDHËZIM-NR.12-DATË-18.05.2020-PËR-MOSORGANIZIMIN-E-VLERËSIMIT-TË-ARRITJEVE-TË-NXËNËSVE-TË-ARSIMIT-FILLOR-VITI-SHKOLLOR-2019-2020-PER-SHKAK-TË-GJENDJES-SË-FATKEQËSISË-NATYRORE TË SHKAKTUAR NGA PANDEMIA E COVID-19

UDHZIM-NR.12-DATE-18.05.2020-PER-MOSORGANIZIMIN-E-VLERESIMIT-TE-ARRITJEVE-TE-NXENESVE-TE-ARSIMIT-FILLOR-VITI-SHKOLLOR-2019-2020-PER-SHKAK-TE-GJENDJES-SE-FATKEQESISE-NATYRORE TE SHKAKTUAR NGA PANDEMIA COVID-19.pdf
Më shumë
UDHËZIM-NR.12-DATË-18.05.2020-PËR-MOSORGANIZIMIN-E-VLERËSIMIT-TË-ARRITJEVE-TË-NXËNËSVE-TË-ARSIMIT-FILLOR-VITI-SHKOLLOR-2019-2020-PER-SHKAK-TË-GJENDJES-SË-FATKEQËSISË-NATYRORE TË SHKAKTUAR NGA PANDEMIA E COVID-19

URDHËR NR.125, DATË 29.05.2020 PËR SHFUQIZIMIN E URDHRIT NR.101, DATË 01.04.2020 “PËR MBYLLJEN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE PUBLIKE DHE JOPUBLIKE”

URDHËR NR.125, DATË 29.05.2020 PËR SHFUQIZIMIN E URDHRIT NR.101, DATË 01.04.2020 “PËR MBYLLJEN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE PUBLIKE DHE JOPUBLIKE”
Më shumë
URDHËR NR.125, DATË 29.05.2020 PËR SHFUQIZIMIN E URDHRIT NR.101, DATË 01.04.2020 “PËR MBYLLJEN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE PUBLIKE DHE JOPUBLIKE”

SHPALLEN REZULTATET E APLIKANTËVE TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, PËR TRE FAZAT E KONKURIMIT

REZULTATET E APLIKANTËVE TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, PËR TRE FAZAT E KONKURIMIT I GJENI NË LINKUN E MËPOSHTËM: NJOFTIM…
Më shumë
SHPALLEN REZULTATET E APLIKANTËVE TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, PËR TRE FAZAT E KONKURIMIT

MATERIAL QË DO TË ORIENTOJË MËSUESIT NDIHMËS DHE PUNONJËSIT E SHPS MBI PUNËN PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUAR.

Mbӫshtetur nӫ VKM-në Nr.243, datӫ 24.03.2020, “Për  shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore” dhe udhӫzimin Nr.111, datӫ 26.03.2020 pӫr “Funksionimin e shӫrbimit Psiko- Social nӫ kushtet…
Më shumë
MATERIAL QË DO TË ORIENTOJË MËSUESIT NDIHMËS DHE PUNONJËSIT E SHPS MBI PUNËN PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUAR.

INTERVISTA E STRUKTURUAR E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË ZYRAVE VENDORE ARSIMORE

GJATË PËRGATITJES PËR INTERVISTËN E STRUKTURUAR TË KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË ZYRAVE VENDORE ARSIMORE
Më shumë
INTERVISTA E STRUKTURUAR E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË ZYRAVE VENDORE ARSIMORE

URDHËR NR.114, DATË 18.05.2020 RREGULLORE PËR ZHVILLIMIN E MSH 2020

Urdhër Nr. 114, datë 18.05.2020 – Rregullore për zhvillimin e MSH 2020
Më shumë
URDHËR NR.114, DATË 18.05.2020 RREGULLORE PËR ZHVILLIMIN E MSH 2020

URDHRI NR.1932, DATË 14.05.2020 TË MINISTRIT TË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE” PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.193, DATË 20.03.2020 PËR MBYLLJEN APO KUFIZIMIN E LËVIZJEVE NË REPUBLIKËN E SHQIPERINË, TË NDRYSHUAR.

URDHRI NR.1932, DATË 14.05.2020 TË MINISTRIT TË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE” PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.193, DATË 20.03.2020 PËR…
Më shumë
URDHRI NR.1932, DATË 14.05.2020 TË MINISTRIT TË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE” PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.193, DATË 20.03.2020 PËR MBYLLJEN APO KUFIZIMIN E LËVIZJEVE NË REPUBLIKËN E SHQIPERINË, TË NDRYSHUAR.

UDHËZUES PËR KTHIMIN NË SHKOLLË COVID-19

UDHËZUES PËR KTHIMIN NË SHKOLLË COVID-19 ZVAP TIRANË
Më shumë
UDHËZUES PËR KTHIMIN NË SHKOLLË COVID-19

UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E NXËNËSVE GJATË MËSIMIT NË DISTANCË DHE PËR MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020

UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E NXËNËSVE GJATË MËSIMIT NË DISTANCË DHE PËR MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020
Më shumë
UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E NXËNËSVE GJATË MËSIMIT NË DISTANCË DHE PËR MBYLLJEN E VITIT SHKOLLOR 2019-2020

URDHËR NR.289, DATË 04.05.2020 PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT PËR MASAT NDAJ COVID-19 QË DUHET TË NDËRMARRIN INSTITUCIONET ARSIMORE

URDHËR NR.289, DATË 04.05.2020 PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT PËR MASAT NDAJ COVID-19 QË DUHET TË NDËRMARRIN INSTITUCIONET ARSIMORE
Më shumë
URDHËR NR.289, DATË 04.05.2020 PËR MIRATIMIN E UDHËZUESIT PËR MASAT NDAJ COVID-19 QË DUHET TË NDËRMARRIN INSTITUCIONET ARSIMORE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA