URDHËR NR.537, DATË 08.11.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE 2020 NË REPUPLIKËN E SHQIPËRISË

URDHËR NR.537, DATË 08.11.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE 2020 NË REPUPLIKËN E SHQIPËRISË
Më shumë
URDHËR NR.537, DATË 08.11.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ZHVILLIMIN E MATURËS SHTETËRORE 2020 NË REPUPLIKËN E SHQIPËRISË

LISTA PARAPRAKE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E DYTË TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, (INTERVISTA )

LISTA PARAPRAKE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E DYTË TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, (INTERVISTA )
Më shumë
LISTA PARAPRAKE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E DYTË TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, (INTERVISTA )

LISTA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E DYTË TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, (TESTIM ME SHKRIM )

LISTA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E DYTË TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, (TESTIM ME SHKRIM )
Më shumë
LISTA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E DYTË TË KONKURIMIT PËR  DREJTUES TË ZVAP-VE, (TESTIM ME SHKRIM )

KRYERJA E INSPEKTIMEVE ONLINE

Në kuadër të bashkëpunimit institucional nëpërmjet INSPEKTORATIT QENDROR dhe DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (DPAP), institucionet e varësisë (DRAP),…
Më shumë
KRYERJA E INSPEKTIMEVE ONLINE

URDHËR NR.806, DATË 01.11.2019 PËR REKRUTIM ME KONKURS I DREJTUESVE TË ZVAP

Në mbështetje të nenit 18 të ligjit Nr.90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, pikës 3 të nenit 25…
Më shumë

APLIKANTËT E KUALIFIKUAR PËR KONKURSIN E DREJTUESVE TË ZVAP, FAZA E PARË

Aplikantët e kualifikuar për konkursin e drejtuesve të ZVAP, faza e parë.
Më shumë

URDHËR Nr.793, datë 15.10.2019 PËR REKRUTIM ME KONKURS I DREJTUESVE TË ZVAP-VE

Në mbështetje të nenit 18 të ligjit Nr.90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, pikës 3 të nenit 25…
Më shumë

Hapet thirrja e parë e aplikimit për Programin e Trajnimit të Detyrueshëm Përgatitor për Certifikim për drejtues të IAPU, për vitin akademik 2019 – 2020.

Aplikimi për programin Shkolla e Drejtorëve e Institucioneve të Arsimit Parauniversitar hap thirrjen e parë të aplikimeve për Programin e…
Më shumë

LISTA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E DYTË TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, (TESTIM ME SHKRIM )

LISTA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E DYTË TË KONKURIMIT PËR  DREJTUES TË ZVAP-VE, (TESTIM ME SHKRIM )
Më shumë

Për zhvillimin e provimit të shtetit në profesionin e rregulluar të mësuesit

Për zhvillimin e provimit të shtetit në profesionin e rregulluar të mësuesit
Më shumë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA