UDHËZUES VJETOR I ZHVILLIMIT TË OLIMPIADAVE 2020-2021

UDHËZUES VJETOR I ZHVILLIMIT TË OLIMPIADAVE 2020-2021
Read More
UDHËZUES VJETOR I ZHVILLIMIT TË OLIMPIADAVE 2020-2021

URDHËR NR.313, DATË 20.10.2020-SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL

URDHËR NR.313, DATË 20.10.2020-SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL  
Read More
URDHËR NR.313, DATË 20.10.2020-SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL

MONITORIMI FINANCIAR JANAR – GUSHT 2020

MONITORIMI FINANCIAR JANAR – GUSHT 2020 RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR-GUSHT 2020
Read More
MONITORIMI FINANCIAR JANAR – GUSHT 2020

FORMULARI QË DUHET PLOTËSUAR NGA MËSUESIT E INTERESUAR PËR TRAJNIMIN ONLINE ME TEMË “ENTREPRENEURSHIP SKILLS IN SCHOOLS DURING NEW NORMAL TIMES”

FORMULARI QË DUHET PLOTËSUAR PËR TRAJNIMIN ONLINE ME TEMË “ENTREPRENEURSHIP SKILLS IN SCHOOLS DURING NEW NORMAL TIMES”
Read More
FORMULARI QË DUHET PLOTËSUAR NGA MËSUESIT E INTERESUAR PËR TRAJNIMIN ONLINE ME TEMË “ENTREPRENEURSHIP SKILLS IN SCHOOLS DURING NEW NORMAL TIMES”

URDHËR NR.288, DATË 15.9.2020 PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË LËNDËS “GJUHË ANGLEZE” PËR KLASAT PËRGATITORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

URDHËR NR.288, DATË 15.9.2020 PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË LËNDËS “GJUHË ANGLEZE” PËR KLASAT PËRGATITORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
Read More
URDHËR NR.288, DATË 15.9.2020 PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË LËNDËS “GJUHË ANGLEZE” PËR KLASAT PËRGATITORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 LISTA E KANDIDATËVE TË SKUALIFIKUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020
Read More
REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

SQARIM MBI KONVERTIMIN E PIKËVE TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

SQARIM MBI KONVERTIMIN E PIKËVE TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 Mbështetur në Udhëzimin Nr.15, datë…
Read More
SQARIM MBI KONVERTIMIN E PIKËVE TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

LISTA E VENDEVE VAKANTE/PROVIZORE PËR VITIN MËSIMOR 2020-2021 SIPAS DRAP/ZVAP

LISTA E VENDEVE VAKANTE/PROVIZORE PËR VITIN MËSIMOR 2020-2021 SIPAS DRAP/ZVAP
Read More
LISTA E VENDEVE VAKANTE/PROVIZORE PËR VITIN MËSIMOR 2020-2021 SIPAS DRAP/ZVAP

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

REZULTATET PARAPRAKE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020  
Read More
SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

UDHËZUES PËR FILLIMIN E VITIT SHKOLLOR 2020-2021

UDHËZUES PËR FILLIMIN E VITIT SHKOLLOR 2020-2021
Read More
UDHËZUES PËR FILLIMIN E VITIT SHKOLLOR 2020-2021

DREJTORIA E PËRGJITHSHME
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA