SHTYRJE AFATI PËR REKRUTIMIN ME KONKURS TË DREJTUESVE TË ZVAP-VE DERI MË DATË 15.12.2019

Shpallje për vende të lira pune: DREJTOR I ZYRËS VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (ZVAP) NË:  Zyra Vendore Arsimore Pogradec Zyra…
Më shumë

TABELA E TRANSPARENCËS PORTALIT MËSUES PËR SHQIPËRINË

DRAP FIER TABELA E TRANSPARENCËS PORTALIT MËSUES PËR SHQIPËRINË NËNTOR 2019 DRAP KORCË TABELA E TRANSPARENCËS PORTALIT MËSUES PËR SHQIPËRINË…
Më shumë
TABELA E TRANSPARENCËS PORTALIT MËSUES PËR SHQIPËRINË

URDHËR NR.570, DATË 04.12.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.535, DATË 06.11.2019 “PËR SHPËRNDARJEN E NUMRIT TË PRAKTIKANTËVE, PËR KRYERJEN E PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESIT PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020, PËR INSTITUCIONET ARSIMORE VENDORE, PËRGJEGJËSE PËR ARSIMIN PARAUNIVERSITAR”

URDHËR NR.570, DATË 04.12.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.535, DATË 06.11.2019 “PËR SHPËRNDARJEN E NUMRIT TË PRAKTIKANTËVE’
Më shumë
URDHËR NR.570, DATË 04.12.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR.535, DATË 06.11.2019 “PËR SHPËRNDARJEN E NUMRIT TË PRAKTIKANTËVE, PËR KRYERJEN E PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR PROFESIONIN E RREGULLUAR TË MËSUESIT PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020, PËR INSTITUCIONET ARSIMORE VENDORE, PËRGJEGJËSE PËR ARSIMIN PARAUNIVERSITAR”

URDHËR NR.569, DATË 04.12.2019 PËR RIFILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR

Urdhër Nr.569,datë 04.12.2019 për rifillimin e procesit mësimor
Më shumë
URDHËR NR.569, DATË 04.12.2019 PËR RIFILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR

URDHËR NR.568, DATË 03.12.2019 PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT NË SHKOLLA NË RAST TËRMETI

URDHËR NR.568, DATË 03.12.2019 PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT NË SHKOLLA NË RAST TËRMETI
Më shumë
URDHËR NR.568,  DATË 03.12.2019 PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT NË SHKOLLA NË RAST TËRMETI

SHPALLET LISTA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E PARË TË KONKURIMIT

Njoftojmë se lista përfundimtare e aplikantëve të kualifikuar në fazën e parë të konkurimit të shpallur me Urdhër nr.806, datë.01.11.2019…
Më shumë
SHPALLET LISTA PËRFUNDIMTARE E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E PARË TË KONKURIMIT

URDHËR NR.839,DATË 25.11.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË SHPALLJEN BASHKËLIDHUR URDHËRIT NR. 817, DATË 21.11.2019, DHE SHPALLJES BASHKËLIDHUR

Njoftojmë për një ndryshim në shpalljen bashkëlidhur Urdhërit Nr.839, datë 25.11.2019. Shpallje për vende të lira pune: DREJTOR I ZYRËS…
Më shumë
URDHËR NR.839,DATË 25.11.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË SHPALLJEN BASHKËLIDHUR URDHËRIT NR. 817, DATË 21.11.2019, DHE SHPALLJES BASHKËLIDHUR

SHPALLET LISTA E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR NË FAZËN E PARË TË KONKURIMIT TË SHPALLUR ME URDHËR NR.806, DATË 01.11.2019 PËR DREJTUES ZVAP

Njoftojmë se lista e aplikantëve të kualifikuar në fazën e parë të konkurimit të shpallur me Urdhër nr.806, dt.01.11.2019 për…
Më shumë
SHPALLET LISTA E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR NË FAZËN E PARË TË KONKURIMIT TË SHPALLUR ME URDHËR NR.806, DATË 01.11.2019 PËR DREJTUES ZVAP

URDHËR NR.817, DATË 21.11.2019 PËR REKRUTIM ME KONKURS I DREJTUESVE TË ZVAP-VE

Në mbështetje të nenit 18 të ligjit Nr.90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, pikës 3 të nenit 25…
Më shumë
URDHËR NR.817, DATË 21.11.2019 PËR REKRUTIM ME KONKURS I DREJTUESVE TË ZVAP-VE

REZULTATET E APLIKANTËVE TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, PËR TRE FAZAT E KONKURIMIT:

REZULTATET E APLIKANTËVE TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, PËR TRE FAZAT E KONKURIMIT:
Më shumë
REZULTATET E APLIKANTËVE TË KONKURIMIT PËR DREJTUES TË ZVAP-VE, PËR TRE FAZAT E KONKURIMIT:

DREJTORIA E PËRGJITHSHME
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA