Lista e Kandidatëve TIK për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019

Lista e Kandidatëve TIK për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
Më shumë

Lista e Kandidatëve Matematikë për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019

Lista e Kandidatëve Matematikë për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
Më shumë

Lista e Kandidatëve Kimi për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019

Lista e Kandidatëve Kimi për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
Më shumë

Lista e Kandidatëve Histori për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019

Lista e Kandidatëve Histori për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
Më shumë

Lista e Kandidatëve Gjuhë Greke për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019

Lista e Kandidatëve Gjuhë Greke për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
Më shumë

Lista e Kandidatëve Gjeografi për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019

Lista e Kandidatëve Gjeografi për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
Më shumë

Lista e Kandidatëve Fizikë për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019

Lista e Kandidatëve Fizikë për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
Më shumë

Lista e Kandidatëve Biologji për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019

Lista e Kandidatëve Biologji për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
Më shumë

Lista e Kandidatëve Art Pamor për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019

Lista e Kandidatëve Art Pamor për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
Më shumë

Lista e Kandidatëve Art Pamor (Shkolle Artistike) për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019

Lista e Kandidatëve Art Pamor (Shkolle Artistike) për Testimin e Informatizuar të Mësuesit 2019
Më shumë

DREJTORIA E PËRGJITHSHME
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA