Shpallet data e testimit me shkrim për konkursin e Drejtuesve të ZVAP-ve

Njoftojmë se listën e aplikantëve të kualifikuar në fazën e parë të konkurrimit të shpallur me Urdhër nr.37, datë 30.01.2020,…
Më shumë
Shpallet data e testimit me shkrim për konkursin e Drejtuesve të ZVAP-ve

Studim nga DPAP mbi nevojat e profileve të munguara në ZVAP

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar ka bërë një studim për nevojat e profileve të munguara në 51 ZVAP. Ne…
Më shumë
Studim nga DPAP mbi nevojat e profileve të munguara në ZVAP

INFORMACION MBI APLIKIMIN NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

Informacion mbi aplikimin në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020 Për më tepër shihni videon tutorial.
Më shumë
INFORMACION MBI APLIKIMIN NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

INFORMACION MBI APLIKIMIN ONLINE NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

Informacion mbi aplikimin online në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020 Nëse jeni kandidatë të renditur në listën përfundimtare të portalit…
Më shumë
INFORMACION MBI APLIKIMIN ONLINE NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

INFORMACION MBI APLIKIMIN ONLINE NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

Informacion mbi aplikimin online në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020 Nëse aplikoni për herë të parë në portalin “Mësues për…
Më shumë
INFORMACION MBI APLIKIMIN ONLINE NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

SQARIM PËR APLIKIMIN NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

Sqarim për aplikimin në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2020 – Kandidatët që dëshirojnë të ushtrojnë profesionin e mësuesit dhe të…
Më shumë
SQARIM PËR APLIKIMIN NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

SHPALLET LISTA E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E PARË TË KONKURIMIT

Njoftojmë se listën e aplikantëve të kualifikuar në fazën e parë të konkurimit të shpallur me Urdhër Nr.37, datë 30.01.2020…
Më shumë
SHPALLET LISTA E APLIKANTËVE TË KUALIFIKUAR PËR FAZËN E PARË TË KONKURIMIT

ORGANIZIMI I PORTALIT MËSUES PËR SHQIPËRINË 2020

ORGANIZIMI I PORTALIT MËSUES PËR SHQIPËRINË 2020
Më shumë
ORGANIZIMI I PORTALIT MËSUES PËR SHQIPËRINË 2020

TABELA E TRANSPARENCËS PORTALIT MËSUES PËR SHQIPËRINË JANAR 2020

DRAP DURRES TABELA E TRANSPARENCËS PORTALIT MËSUES PËR SHQIPËRINË JANAR 2020 DRAP FIER TABELA E TRANSPARENCËS PORTALIT MËSUES PËR SHQIPËRINË…
Më shumë
TABELA E TRANSPARENCËS PORTALIT MËSUES PËR SHQIPËRINË JANAR 2020

URDHËR NR.34, DATË 30.01.2020 PËR MOSPËRDORIMIN E MJEDISEVE TË INSTITUCIONEVE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PËR ZHVILLIMIN E AKTIVITETEVE DHE VEPRIMTARIVE NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Urdhër Nr. 34, datë 30.01.2020 për mospërdorimin mjedise IAP
Më shumë
URDHËR NR.34, DATË 30.01.2020 PËR MOSPËRDORIMIN E MJEDISEVE TË INSTITUCIONEVE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PËR ZHVILLIMIN E AKTIVITETEVE DHE VEPRIMTARIVE NGA INSTITUCIONET PRIVATE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

DREJTORIA E PËRGJITHSHME
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

AKTIVITETE

Carousel contents not found!

MULTIMEDIA