NJOFTIM!

Shpallen rezultatet paraprake të vlerësimit të dosjeve për aplikantët në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2021 sipas DRAP-ve.
Në rast ankimimi do të keni mundësi që brenda datës 16.07.2021 të dorëzoni një kërkesë zyrtare, të firmosur nga ana juaj pranë Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar (ZVAP), ku keni vendbanimin duke arsyetuar pretendimin.
Rezultatet përfundimtare do të shpallen në datë 21.07.2021.

Suksese!

DRAP Durrës

DRAP Korcë

DRAP Lezhë

DRAP Fier