UDHËZIM NR. 9, DATË 09.04.2021, “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2020-2021, (SESIONI I PARË)

UDHËZIM NR. 9, DATË 09.04.2021, “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2020-2021, (SESIONI I PARË)    

UDHËZIM NR.7, DATË 8.04.2021 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E MEDALJES SË ARTË NXËNËSVE TË SHKËLQYER NË VITE, PAS PËRFUNDIMIT TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË

UDHËZIM NR.7, DATË 8.04.2021 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E MEDALJES SË ARTË NXËNËSVE TË SHKËLQYER NË VITE, PAS PËRFUNDIMIT TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MARS 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MARS 2021 DRAP DURRËS DRAP KORÇË DRAP FIER DRAP LEZHË

UDHËZIM NR.6, DATË 31.03.2021 PËR ZHVILLIMIN E VLERËSMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR, VITI SHKOLLOR 2020-2021

UDHËZIM NR.6, DATË 31.03.2021 PËR ZHVILLIMIN E VLERËSMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR, VITI SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR.46, DATË 16.03.2021 PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1,2,3,4,8,9,10,11,12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022

URDHËR NR.46, DATË 16.03.2021 PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1,2,3,4,8,9,10,11,12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI SHKURT 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI SHKURT 2021

UDHËZIM NR.4 DATË 26.02.2021 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

UDHËZIM NR.4 DATË 26.02.2021 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

UDHËZIM NR.2, DATË 02.02.2021 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2021

UDHËZIM NR.2, DATË 02.02.2021 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2021

RAPORTI VJETOR 2020 – DPAP

RAPORTI VJETOR 2020 - DPAP

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” NË DRAP-E PËR MUAJIN JANAR 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" NË DRAP-E PËR MUAJIN JANAR 2021 DRAP DURRËS DRAP KORÇË DRAP FIER DRAP LEZHË

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

UDHËZIM NR. 9, DATË 09.04.2021, “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2020-2021, (SESIONI I PARË)

UDHËZIM NR. 9, DATË 09.04.2021, “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2020-2021, (SESIONI I PARË)    

UDHËZIM NR.7, DATË 8.04.2021 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E MEDALJES SË ARTË NXËNËSVE TË SHKËLQYER NË VITE, PAS PËRFUNDIMIT TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË

UDHËZIM NR.7, DATË 8.04.2021 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E MEDALJES SË ARTË NXËNËSVE TË SHKËLQYER NË VITE, PAS PËRFUNDIMIT TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MARS 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI MARS 2021 DRAP DURRËS DRAP KORÇË DRAP FIER DRAP LEZHË

UDHËZIM NR.6, DATË 31.03.2021 PËR ZHVILLIMIN E VLERËSMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR, VITI SHKOLLOR 2020-2021

UDHËZIM NR.6, DATË 31.03.2021 PËR ZHVILLIMIN E VLERËSMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR, VITI SHKOLLOR 2020-2021

URDHËR NR.46, DATË 16.03.2021 PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1,2,3,4,8,9,10,11,12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022

URDHËR NR.46, DATË 16.03.2021 PËR PËRZGJEDHJEN, SHPËRNDARJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE TË KLASAVE 1,2,3,4,8,9,10,11,12 TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI SHKURT 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE NË ZVAP MUAJI SHKURT 2021

UDHËZIM NR.4 DATË 26.02.2021 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

UDHËZIM NR.4 DATË 26.02.2021 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TË MËSUESVE

UDHËZIM NR.2, DATË 02.02.2021 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2021

UDHËZIM NR.2, DATË 02.02.2021 PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2021

RAPORTI VJETOR 2020 – DPAP

RAPORTI VJETOR 2020 - DPAP

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” NË DRAP-E PËR MUAJIN JANAR 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" NË DRAP-E PËR MUAJIN JANAR 2021 DRAP DURRËS DRAP KORÇË DRAP FIER DRAP LEZHË

Na ndiqni në rrjetet sociale

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!