HAPJA E THIRRJES PËR PROGRAMIN OPEN/E-TEACHER PËR MËSUES TË GJUHËS ANGLEZE

Është hapur sërish thirrja për kurset e trajnimit American English E-Teacher Program që tani ka marrë emrin OPEN (Open Professional English Network) për semestrin e dimrit 11 janar – 8 mars, 2022 . Të shtatë kurset që u akredituan në fillim të vitit 2020 nga Ministria...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” SHTATOR 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT NË DRAP DURRËS_SHTATOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT NË DRAP FIER_ SHTATOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT NË DRAP KORÇË_ SHTATOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE...

RAPORTO PËRMBAJTJE TË PALIGJSHME/DËMSHME

RAPORTO PËRMBAJTJE TË PALIGJSHME/DËMSHME

SHPALLEN REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2021

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2021

RAPORT MONITORIMI FINANCIAR PERIUDHA JANAR – GUSHT 2021

MONITORIM FINANCIAR JANAR - GUSHT 2021 RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR - GUSHT 2021

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2021

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2021   “Afati i ankimimit fillon nga sot më 20.09.2021 deri më 22.09.2021, ora 24.00 duke dërguar e-mail në Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar(DRAP) ku keni...

SHPALLEN VENDET E LIRA TË PUNËS NË ZYRAT VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PAS LËVIZJEVE PARALELE, PËR KANDIDATËT E PORTAL 2021

SHPALLEN VENDET E LIRA TË PUNËS NË ZYRAT VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PAS LËVIZJEVE PARALELE, PËR KANDIDATËT E PORTAL 2021  

26 SHTATOR 2021 ËSHTË DITA EUROPIANE E GJUHËVE

26 SHTATOR 2021 ËSHTË DITA EUROPIANE E GJUHËVE

LISTA E MËSUESVE TË CILËT KANË KRYER LËVIZJE PARALELE SIPAS DRAP

DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË

SHPALLEN VENDET E LIRA TË PUNËS NË ZYRAT VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

SHPALLEN VENDET E LIRA TË PUNËS NË ZYRAT VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

HAPJA E THIRRJES PËR PROGRAMIN OPEN/E-TEACHER PËR MËSUES TË GJUHËS ANGLEZE

Është hapur sërish thirrja për kurset e trajnimit American English E-Teacher Program që tani ka marrë emrin OPEN (Open Professional English Network) për semestrin e dimrit 11 janar – 8 mars, 2022 . Të shtatë kurset që u akredituan në fillim të vitit 2020 nga Ministria...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” SHTATOR 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT NË DRAP DURRËS_SHTATOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT NË DRAP FIER_ SHTATOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT NË DRAP KORÇË_ SHTATOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE...

RAPORTO PËRMBAJTJE TË PALIGJSHME/DËMSHME

RAPORTO PËRMBAJTJE TË PALIGJSHME/DËMSHME

SHPALLEN REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2021

REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2021

RAPORT MONITORIMI FINANCIAR PERIUDHA JANAR – GUSHT 2021

MONITORIM FINANCIAR JANAR - GUSHT 2021 RELACION PËR MONITORIMIN FINANCIAR JANAR - GUSHT 2021

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2021

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2021   “Afati i ankimimit fillon nga sot më 20.09.2021 deri më 22.09.2021, ora 24.00 duke dërguar e-mail në Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar(DRAP) ku keni...

SHPALLEN VENDET E LIRA TË PUNËS NË ZYRAT VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PAS LËVIZJEVE PARALELE, PËR KANDIDATËT E PORTAL 2021

SHPALLEN VENDET E LIRA TË PUNËS NË ZYRAT VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR PAS LËVIZJEVE PARALELE, PËR KANDIDATËT E PORTAL 2021  

26 SHTATOR 2021 ËSHTË DITA EUROPIANE E GJUHËVE

26 SHTATOR 2021 ËSHTË DITA EUROPIANE E GJUHËVE

SHPALLEN VENDET E LIRA TË PUNËS NË ZYRAT VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

SHPALLEN VENDET E LIRA TË PUNËS NË ZYRAT VENDORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Na ndiqni në rrjetet sociale

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!