TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” DHJETOR 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" DRAP DURRËS DHJETOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" DRAP KORÇË DHJETOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË"...

NJËSIA PËRGJEGJËSE PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE, NË DPAP

Njësia Përgjegjëse për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve Në mbështetje të nenit 10, të Ligjit 60/2016 “Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve”, VKM nr. 816, datë 16.11.2016 “Për Strukturën, Kriteret e Përzgjedhjes dhe Marrëdhëniet e Punës së...

VENDIM Nr. 621, datë 22.10.2021 PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR ARSIMIN 2021–2026 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E SAJ

VENDIM Nr. 621, datë 22.10.2021 PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR ARSIMIN 2021–2026 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E SAJ

RREGULLORE PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE

RREGULLORE PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” NËNTOR 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" DRAP DURRËS NËNTOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" DRAP KORÇË NËNTOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË"...

UDHËZIM NR.23 DATË 1.12.2021 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.12, DATË 10.06.2021, “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TË EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT “MËSUESIT PËR SHQIPËRINË”

UDHËZIM NR.23 DATË 1.12.2021 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.12, DATË 10.06.2021, "PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TË EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT "MËSUESIT...

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA TEK SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP KORÇË SHPALLJE E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË...

UDHËZIM NR-22-DATË-18-11-2021 PËR ZHVILLIMIN E TESTIMIT TË NXËNËSVE TË KLASAVE TË BASHKUARA II -IX TË ARSIMIT BAZË, 2021

UDHËZIM NR-22-DATË-18-11-2021 PËR ZHVILLIMIN E TESTIMIT TË NXËNËSVE TË KLASAVE TË BASHKUARA II -IX TË ARSIMIT BAZË, 2021

MUNDËSI STUDIMI NË SHKOLLAT E BOTËS SË BASHKUAR

UWC Albania Bursat 2022 - 2024

HAPJA E THIRRJES PËR PROGRAMIN OPEN/E-TEACHER PËR MËSUES TË GJUHËS ANGLEZE

Është hapur sërish thirrja për kurset e trajnimit American English E-Teacher Program që tani ka marrë emrin OPEN (Open Professional English Network) për semestrin e dimrit 11 janar – 8 mars, 2022 . Të shtatë kurset që u akredituan në fillim të vitit 2020 nga Ministria...

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” DHJETOR 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" DRAP DURRËS DHJETOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" DRAP KORÇË DHJETOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË"...

NJËSIA PËRGJEGJËSE PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE, NË DPAP

Njësia Përgjegjëse për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve Në mbështetje të nenit 10, të Ligjit 60/2016 “Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve”, VKM nr. 816, datë 16.11.2016 “Për Strukturën, Kriteret e Përzgjedhjes dhe Marrëdhëniet e Punës së...

VENDIM Nr. 621, datë 22.10.2021 PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR ARSIMIN 2021–2026 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E SAJ

VENDIM Nr. 621, datë 22.10.2021 PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR ARSIMIN 2021–2026 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E SAJ

RREGULLORE PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE

RREGULLORE PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” NËNTOR 2021

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" DRAP DURRËS NËNTOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË" DRAP KORÇË NËNTOR 2021 TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË"...

UDHËZIM NR.23 DATË 1.12.2021 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.12, DATË 10.06.2021, “PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TË EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT “MËSUESIT PËR SHQIPËRINË”

UDHËZIM NR.23 DATË 1.12.2021 PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.12, DATË 10.06.2021, "PËR PROCEDURAT E PRANIMIT E TË EMËRIMIT TË MËSUESIT NË NJË VEND TË LIRË PUNE NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR DHE PËR ADMINISTRIMIN E PORTALIT "MËSUESIT...

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA TEK SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË ZVAP NË VARËSI TË DRAP KORÇË SHPALLJE E VENDEVE TË LIRA PËR PUNONJËS TË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË...

UDHËZIM NR-22-DATË-18-11-2021 PËR ZHVILLIMIN E TESTIMIT TË NXËNËSVE TË KLASAVE TË BASHKUARA II -IX TË ARSIMIT BAZË, 2021

UDHËZIM NR-22-DATË-18-11-2021 PËR ZHVILLIMIN E TESTIMIT TË NXËNËSVE TË KLASAVE TË BASHKUARA II -IX TË ARSIMIT BAZË, 2021

HAPJA E THIRRJES PËR PROGRAMIN OPEN/E-TEACHER PËR MËSUES TË GJUHËS ANGLEZE

Është hapur sërish thirrja për kurset e trajnimit American English E-Teacher Program që tani ka marrë emrin OPEN (Open Professional English Network) për semestrin e dimrit 11 janar – 8 mars, 2022 . Të shtatë kurset që u akredituan në fillim të vitit 2020 nga Ministria...

Na ndiqni në rrjetet sociale

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!