TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” JANAR 2024

DRAP DURRËS-Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar...

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I KATËRT 2023-DPAP

DPAP-Tremujori IV 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I TRETË 2023-DPAP

DPAP-Tremujori III 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

Udhëzim Nr. 25, datë 01.12.2023, “ Për pilotimin e skemës së mësuesit në dispozicion dhe detyrat e tij në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”

Udhëzim Nr. 25, datë 01.12.2023, “ Për pilotimin e skemës së mësuesit në dispozicion dhe detyrat e tij në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”

Urdhër i përbashkët nr. 661, datë 01.12.2023 “Për miratimin e Rregullores për zhvillimin e Maturës Shtetërore në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër i përbashkët nr. 661, datë 01.12.2023 “Për miratimin e Rregullores për zhvillimin e Maturës Shtetërore në Republikën e Shqipërisë”

Udhëzim i përbashkët nr. 27, datë 12.12.2023 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore dhe të Maturës Shtetërore Profesionale 2024”

Udhëzim i përbashkët nr. 27, datë 12.12.2023 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore dhe të Maturës Shtetërore Profesionale 2024”

Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 “Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit”, i ndryshuar. 

Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 "Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit", i...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” DHJETOR 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” DHJETOR 2023 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” NËNTOR 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” NËNTOR 2023 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” TETOR 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” TETOR 2023 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË  

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” JANAR 2024

DRAP DURRËS-Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP FIER- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP KORÇË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar 2024 DRAP LEZHË- Tabela e transparences së punesimeve - Muaji Janar...

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I KATËRT 2023-DPAP

DPAP-Tremujori IV 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE-TREMUJORI I TRETË 2023-DPAP

DPAP-Tremujori III 2023-Regjistri i kerkesave dhe përgjigjeve

Udhëzim Nr. 25, datë 01.12.2023, “ Për pilotimin e skemës së mësuesit në dispozicion dhe detyrat e tij në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”

Udhëzim Nr. 25, datë 01.12.2023, “ Për pilotimin e skemës së mësuesit në dispozicion dhe detyrat e tij në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”

Urdhër i përbashkët nr. 661, datë 01.12.2023 “Për miratimin e Rregullores për zhvillimin e Maturës Shtetërore në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër i përbashkët nr. 661, datë 01.12.2023 “Për miratimin e Rregullores për zhvillimin e Maturës Shtetërore në Republikën e Shqipërisë”

Udhëzim i përbashkët nr. 27, datë 12.12.2023 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore dhe të Maturës Shtetërore Profesionale 2024”

Udhëzim i përbashkët nr. 27, datë 12.12.2023 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore dhe të Maturës Shtetërore Profesionale 2024”

Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 “Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit”, i ndryshuar. 

Udhëzimi nr. 24, datë 01.12.2023 "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 10, date 3.4.2015 "Për përmbatjen dhe formën e licencës që fiton kandidati në përfundim të provimit të shtetit për ushtrimin e profesionit të regulluar të mësuesit", i...

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” DHJETOR 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” DHJETOR 2023 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” NËNTOR 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” NËNTOR 2023 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” TETOR 2023

TABELA E TRANSPARENCËS SË PUNËSIMEVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” TETOR 2023 DRAP DURRËS DRAP FIER DRAP KORÇË DRAP LEZHË  

Na ndiqni në rrjetet sociale

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!