Në vijim të projektit të Qeverisë Zvicerane të miratuar nga Qeveria Shqiptare më poshtë gjeni linkun e faqes web të këtij projekti.

https://shkollatpershendetin.al/

Në të do të gjeni informacione të nevojshme për sjelljet e shëndetshme për prindërit, mësuesit dhe nxënësit si edhe module trajnimi falas për mësuesit.