Rezultatet paraprake të kandidatëve të kualifikuar për psikolog/punonjës social sipas DRAP-ve i gjeni në linqet e mëposhtëme:
Afati i ankimimit është deri në datën 18 Nëntor 2020. Në datën 20 Nëntor ora 10:00 në 4 DRAP-et sipas njoftimit që do të merrni do të zhvillohet testimi me shkrim. Personat që nuk e gjejnë emrin të kontaktojnë me DRAP-in përkatës ku kanë depozituar dosjen e tyre me postë.
SUKSESE!