Grafiku i testimit te informatizuar për Portalin 2023.

Njoftim “Për shpalljen e listave të kandidatëve të kualifikuar për të marre pjesë në testimin e informatizuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2023″

Njoftim Për shpalljen e listave të kandidatëve të kualifikuar për të marre pjesë në testimin e informatizuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2023 Pas shqyrtimit të ankesave drejtoritë rajonale kanë shpallur listat përfundimtare të kandidatëve që...