Udhëzim Nr.14 dt 10.7.2023″Për numrin e nxënësve për klasë dhe ngarkesën mësimore të punonjësve arsimore”.

Njoftim “Për shpalljen e listave të kandidatëve të kualifikuar për të marre pjesë në testimin e informatizuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2023″

Njoftim Për shpalljen e listave të kandidatëve të kualifikuar për të marre pjesë në testimin e informatizuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2023 Pas shqyrtimit të ankesave drejtoritë rajonale kanë shpallur listat përfundimtare të kandidatëve që...